Επιτροπες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  – ΚΥΠΕΛΛΟΥ :

Σαρηγιαννίδης Σταύρος ( πρόεδρος ), Ευσταθίου Θεόδωρος, Κίτσιος Κωνσταντίνος, Διαμαντούδης Αθανάσιος, Τσαγκαράκης Νικ., Παράσχος Χρήστος ( μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ : 

Γκαντσίδης Κωνσταντίνος ( πρόεδρος ), Εδιάρογλου Κωνσταντίνος, Τσαγκαράκης Νικόλαος ( μέλη ).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ :

Εδιάρογλου Κωνσταντίνος ( πρόεδρος ), Τζιμητρέας Κωνσταντίνος, Διαμαντούδης Αθανάσιος και Εδιάρογλου Ισαάκ ( μέλη ).

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :

Σαρηγιαννίδης Σταύρος ( πρόεδρος ), Ευσταθίου Θεόδωρος, Κίτσιος Κωνσταντίνος, Παράσχος Χρήστος, Τσιόπουλος Νικόλαος,

Διαμαντούδης Αθανάσιος.

Μ.Μ.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ :

Σαρηγιαννίδης Σταύρος ( πρόεδρος ), Ευσταθίου Θεόδωρος, Παράσχος Χρήστος, Τσαγκαράκης Νικόλαος ( μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ :

Σαρηγιαννίδης Σταύρος ( πρόεδρος ), Ευσταθίου Θεόδωρος, Τσιόπουλος Νικόλαος ( μέλη ).

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

Αρβανίτης Νικόλαος ( πρόεδρος ), Καραγιάννης Ιωάννης, Καρατζέλης Θεόδωρος ( μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ : 

Παράσχος Χρήστος ( πρόεδρος ), Εδιάρογλου Κωνσταντίνος, Φόρας Δημήτριος ( μέλη ).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ :

Πάνου Λάζαρος (πρόεδρος), Δροσινός Πέτρος, Κωνσταντόπουλος Ιωάννης (μέλη).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΗΠΕΔΩΝ :

Τσαγκαράκης Νικόλαος ( πρόεδρος ), Κασάπης Νικόλαος, Γκαντσίδης Κωνσταντίνος ( μέλη ).