Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το πρόγραμμα αγώνων μετά την 20η Δεκεμβρίου 2017, καλούνται τα σωματεία να υποβάλλουν τα αιτήματά τους, εγγράφως και αιτιολογημένα, είτε στο fax 23710 24169, είτε στο mail [email protected], το αργότερο μέχρι την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017.

Το κάθε σωματείο δικαιούται να υποβάλλει ένα και μόνο αίτημα.