Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, αναφορικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα και τα αιτήματα που υποβάλλονται από τα σωματεία για ορισμό αγώνων τους σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ανακοινώνει τα κάτωθι :

 

Το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα της Ένωσης για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ Ερ. κατηγορία δεν επιδέχεται αλλαγές.

Για τους αγώνες μετά την ολοκλήρωση του ισχύοντος προγράμματος, τα σωματεία μπορούν να υποβάλλουν ένα και μόνο αίτημα για μια συγκεκριμένη ημερομηνία, με πλήρη αιτιολογία, μέχρι και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 ( καταληκτική ημερομηνία ), στο fax της Ένωσης 23710 24169 ή στο mail [email protected].

Αιτήματα για εξαίρεση διαιτητή, δεν θα γίνονται δεκτά για κανένα λόγο.