Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει, στο πλαίσιο διεξαγωγής των Σεμιναρίων των Αξιωματούχων Διαιτησίας για την περίοδο 2018/19, τους ενδιαφερόμενους Νέους Υποψήφιους Παρατηρητές / Εκπαιδευτές τα κάτωθι:

Με βάση το νέο Κανονισμό Διαιτησίας, οι Νέοι Υποψήφιοι Παρατηρητές / Εκπαιδευτές υποχρεούνται να κατεβάσουν, συμπληρώσουν και αποστείλουν την αίτηση η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας ( Διαιτησία – Έγγραφα) συμπληρωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Fax της ΕΠΟ (210 9359666) από τις 25/06/2018 έως 06/07/2018.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν και όσοι έχουν πρόσφατα αποχωρήσει από τους πίνακες (οι οποίοι οφείλουν ταυτόχρονα να αποστείλουν στην Ένωση μας “Δήλωση Μη Εν Ενεργείας” για την αγωνιστική περίοδο 2018/19).

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι:

  • Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν μέσω υπολογιστή και όχι χειρόγραφα προκειμένου να αποφευχθούν τα όποια λάθη.
  • Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή εάν δεν είναι συμπληρωμένη σωστά και υπογεγραμμένη.
  • Οι παραπάνω ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων θα τηρηθούν αυστηρά.