Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει τους Αξιωματούχους Αγώνων (Διαιτητές, Βοηθούς Διαιτητές), Παρατηρητές και Εκπαιδευτές της Ένωσης ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής είναι η 23η Αυγούστου 2018.

Από την Ε.Δ./ ΕΠΣ Χαλκιδικής