Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής τμημάτων υποδομών και στα πλαίσια της συνεχούς λήψης μέτρων για τη μείωση διάδοσης του κορωνοϊού, ανακοινώνει την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Κ-14 και Κ-10, μέχρι και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020.

Οι αγώνες που αναβάλλονται θα οριστούν με νεώτερη ανακοίνωση.