Κύπελλο 7 Φεβ. 2018
1. Ποινές ποδ/στών
1 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 1180398 1 Αγωνιστική 10,00 €
Πρωτάθλημα 10 – 11 Φεβ. 2018
1. Ποινές ποδ/στών
1 ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 1215112 6 Αγωνιστικές 60,00 €
2 ΒΙΤΛΗΣ ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1182154 1 10,00 €
3 ΜΙΝΓΚΑ ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 1311373 1 10,00 €
4 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 1404730 1 10,00 €
2. Ποινές Σωματείων
* Στον ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. για αγώνα με ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ( 4 Φεβ. 2018 ) , 50 ευρώ χρ. πρόστιμο.
3. Ποινές αξιωματούχων
* Στον κ. Λουλούδη Σωτήρη διασώστη Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ, απαγόρευση εισόδου για 4 μήνες και 100 ευρώ πρόστιμο.
Στον κ. Πειραλή Στεριανό διασώστη ΕΛΠΙΔΑΣ ΒΡΑΣΤΩΝ, απαγόρευση εισόδου για 15 ημέρες.
* Στον κ. Καραπαύλο Παναγιώτη διασώστη Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ, απαγόρευση εισόδου για 1 μήνα και 40 ευρώ
πρόστιμο.