Πρωτάθλημα 17 Φεβ. 2018
1. Ποινές ποδ/στών
1 ΤΖΙΟΛΑΣ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1155643 1 Αγωνιστική 10,00 €
2 ΚΑΣΙΑΝΟΣ ΑΡ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ 1329455 1 10,00 €
2. Ποινές Σωματείων
./.
3. Ποινές αξιωματούχων
./.
4. Κλήσεις σε απολογία
Σε γραπτή ή αυτοπρόσωπη απολογία έως την Τρίτη 27 Φεβ. 2018 καλούνται :
Το σωματείο του ΑΣΤΕΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ο εκπρόσωπος αυτού κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος
για αγώνα με Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 17 Φεβ. 2018.