Αποφάσεις πειθαρχικής επιτροπής, 27 Δεκ. 2022.

* Στους εκπροσώπους του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Αρναίας κ.κ. Τσιούκα Αστέριο και Πνευματικό Παναγιώτη, για συμπεριφορά τους στον αγώνα με ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ ( 18 Δεκ. 2022 ) απαγόρευση της εισόδου τους στο χώρο των αποδυτηρίων για δέκα πέντε ημέρες.

* Στο σωματείο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΝΑΙΑΣ επιβάλλει την ποινή της επίπληξης για συμπεριφορά των ως άνω εκπροσώπων της στον ίδιο αγώνα.

 

* Στο σωματείο του ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΦΛΟΓΗΤΩΝ για είσοδο φιλάθλου του στον αγώνα με ΑΙΓΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ( 18 Δεκ. 2022 ), επιβάλλει χρηματική ποινή 100 ευρώ.

 

 

*Οι θιγόμενοι από τις αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής, διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής στην επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ μέσα σε πέντε ( 5 ) ημέρες από την δημοσίευσή τους και με βάση τις υπόλοιπες προβλέψεις των κανονισμών της ΕΠΟ.