Πρωτάθλημα 25 – 26 Νοε. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 ΤΣΕΚΟΣ ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 1194398 4 Αγωνιστικές 40,00 €
2 ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 1326179 1 10,00 €
3 IDRIZI ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. 1412509 1 10,00 €
4 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1123288 1 10,00 €
5 ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 1260304 1 10,00 €
6 ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΗΛ. ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1011975 1 10,00 €
7 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1355568 2 20,00 €
2. Ποινές αξιωματούχων
1 Στον κ. Καδόπουλο Γεώργιο προπονητή του Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ, απαγόρευση εισόδου για 45 ημέρες και 150 ευρώ
χρ. πρόστιμο για αγώνα Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ – ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 18 Νοε. 2017.