Πρωτάθλημα 2 και 3 Μαρ. 2024

α) Ποινές ποδοσφαιριστών – αξιωματούχων.

  1. ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ – ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ – 1124877 – 1 Αγωνιστική.

 

β) αποφάσεις.

./.

 

γ) Κλήσεις σε έγγραφη απολογία.

./.

 

*Οι θιγόμενοι από τις αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής, διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής στην επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ μέσα σε πέντε ( 5 ) ημέρες από την δημοσίευσή τους και με βάση τις υπόλοιπες προβλέψεις των κανονισμών της ΕΠΟ. 

 

Για την Πειθαρχική επιτροπή

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρβανίτης Νικόλαος