Την 10η, του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, πραγματοποιήθηκε η
ετήσια τακτική συνέλευση της ΕΠΣ Χαλκιδικής στο Δημοτικό κατάστημα
Πολυγύρου. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των
σωματείων της Ένωσής μας, κατατέθηκε και αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο
κ. Σαρηγιαννίδη Σταύρο και Ταμία κ. Τσιόπουλο Νικόλαο, ο Διοικητικός και
Οικονομικός Απολογισμός αντίστοιχα, οι οποίοι και ψηφίστηκαν ομόφωνα από
τα παρόντα Σωματεία.
   Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, από την ημερομηνία δηλαδή που ανέλαβε η
παρούσα Διοίκηση, που υπάρχει απαρτία και πραγματοποιείται την πρώτη
μέρα η ετήσια τακτική συνέλευση, χωρίς να χρειαστεί δεύτερη μέρα για την
πραγματοποίηση αυτής, κάτι μοναδικό για τα δεδομένα του ποδοσφαίρου της
Χαλκιδικής.
   Ευχαριστούμε τα Σωματεία που παρευρέθησαν στη συνάντηση αυτή, μας
οπλίζει με δύναμη η παρουσία τους και πιστεύουμε ότι ο εποικοδομητικός
διάλογος που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συνέλευσης βοήθησε στο να
κατανοήσουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο του Νομού
μας, έτσι ώστε να προβούμε στην επίλυσή τους από κοινού με τους παράγοντες των ομάδων.