Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, ενημερώνει τα σωματεία – μέλη της, ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία να συγκεντρώσει τις προτάσεις όλων των σωματείων, ή όσων από αυτά επιθυμούν να καταθέσουν, αναφορικά με το ποδόσφαιρο στο Νομό μας γενικά, να τις επεξεργαστεί, να τις κωδικοποιήσει και εν τέλει, να τις εφαρμόσει, στην περίπτωση που κάποιες από αυτές κριθούν δόκιμες, από την περίοδο 2018 – 2019.

Η πρόταση του κάθε σωματείου θα πρέπει να προέρχεται μετά από «εσωτερική» διαβούλευση με προπονητή, ποδοσφαιριστές και άλλους φορείς ενδεχομένως της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, να αντιπροσωπεύει το σωματείο και να υποβάλλεται στην ένωση με σαφήνεια και μόνο εγγράφως.

Η ένωση θα προχωρήσει και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις τόσο με σωματεία, όσα και με άλλους φορείς, στο επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη για τις επιθυμίες και σκέψεις της Χαλκιδικιώτικης ποδοσφαιρικής οικογένειας.

Υποβολή προτάσεων, το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2017, στο mail [email protected],

ή στο fax 23710 24169.