Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώνει, σχετικά με την τέλεση φιλικών αγώνων προετοιμασίας, τα εξής :

  1. Τα ενδιαφερόμενα σωματεία (για διεξαγωγή φιλικού αγώνα) οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την ένωση (με Fax στο 23710 24169 ή με mail  στο [email protected]), το λιγότερο τρεις (3) ημέρες πριν την τέλεση του αγώνα και να αναφέρουν σχετικά, τον προς τέλεση αγώνα, το γήπεδο και την ώρα έναρξης.
  2. Το εξοδολόγιο για όλους τους φιλικούς αγώνες ορίζεται στα 100 Ευρώ (ανεξαρτήτως κατηγορίας και τόπου τέλεσης) και καταβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα από το γηπεδούχο σωματείο.
  3. Απαγορεύεται σε διαιτητές της ένωσής μας, να διευθύνουν φιλικούς αγώνες χωρίς την έγκριση της επιτροπής διαιτησίας.