ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΑ
Τετάρτη 14 Μαρ. 2018   Ώρα : 16:00 ΓΗΠΕΔΟ
1 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ – ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. – ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ – ΚΟΚΚΙΝΟΣ