ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΓΏΝΑ
Τετάρτη 22 Δεκ. 2021   Ώρα : 14:00
1 Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ – ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ – ΤΣΟΜΤΣΟΣ