ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Τετάρτη 23 Αυγ. 2017   Ώρα : 18:00
1 Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΑΣ – ΤΣΑΚΙΡΗ – ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Τετάρτη 23 Αυγ. 2017   Ώρα : 19:00
2 ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΤΖΟΛΑΣ – ΓΚΙΚΑΣ – ΚΕΧΑΓΙΑΣ