ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Σάββατο 2 Σεπτ. 2017   Ώρα : 18:00
1 Ν. Π.Ο. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ – Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. – ΠΑΣΣΑΛΗΣ – ΣΚΟΥΤΑΣ Ν.