Μετά από συζήτηση του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε ,αποφασίστηκε ότι το Κ-10 θα διεξάγεται χωρίς Προσωρινά Δελτία παρά μόνο με το Πιστοποιητικό Γέννησης του παιδιού ,την Πράξη Συναίνεσης (συμπληρωμένη από τον γονέα) και φυσικά την κάρτα υγείας αθλητή . Επίσης δεν θα ορίζονται διαιτητές στους αγώνες αυτούς ώστε να περιοριστούν τα έξοδα των ομάδων στο ελάχιστο.Yπεύθυνοι (της κάθε ομάδας) θα είναι οι ίδιοι οι προπονητές.

 

Σας ευχαριστούμε

epshalkidkis.gr