Σας πληροφορούμε ότι την 7η Μαΐου 2020, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εξέδωσε δελτίο τύπου, σχετικό με τη δημιουργία «μητρώου Αθλητικών φορέων» το οποίο και αναφέρει τα εξής :

. . . Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δημιουργείται «Μητρώο Αθλητικών
Φορέων», πρωτοβουλία που συνδέεται και με τα σχεδιαζόμενα μέτρα
άμεσης και έμμεσης στήριξης, από την πανδημία του κορωνοϊού, στην
επανεκκίνηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού .
Πρόκειται για την πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου των αθλητικών
ερασιτεχνικών σωματείων στην Ελλάδα.
Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη
Αυγενάκη, η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ, τη Δευτέρα
13 Απριλίου, ζήτησε από τις 48 αθλητικές Ομοσπονδίες την
επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των Σωματείων μελών τους
και των Ενώσεών τους, στο πλαίσιο των αναγκαίων προπαρασκευαστικών
ενεργειών για τη δημιουργία και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού
Μητρώου Αθλητικών Φορέων.

Παράλληλα, πάντως, από τις 15 Μαΐου θα τεθεί σε εφαρμογή στο site της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (www.gga.gr) η πλατφόρμα
προεγγραφής των αθλητικών σωματείων για τη δημιουργία του «Μητρώου
Αθλητικών Φορέων».
Με τον μοναδικό κωδικό της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης κάθε
σωματείου, ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα καλείται να συμπληρώσει σειρά
στοιχείων στην πλατφόρμα προεγγραφής:
Να δηλώνει, μεταξύ άλλων, το Καταστατικό και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, τον κατάλογο των μελών του σωματείου, τα οικονομικά
στοιχεία (προϋπολογισμός – απολογισμός), φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα, το σύνολο των ενεργών αθλητών του, τις συμβάσεις με τους
προπονητές του, τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί και τα
κόστη τους, τυχόν δικαστικές εκκρεμότητες κ.λπ.

YA_-_fek

Παρακαλούμε, για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το 23710 22609 ή 6948362392.