Η Ε.Π.Σ Χαλκιδικής ανακοινώνει, ότι σε Συνεδρίαση που πραγματοποίησε η Ε.Ε την Δευτέρα 11 Μαϊου 2020, ύστερα από κλήρωση (σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Π.Ο.), ανέδειξε την ομάδα <<ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ >> εκπρόσωπο της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής στο Κύπελλο Ελλάδος.