Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, ενόψει της έναρξης της νέας μεταγραφικής περιόδου 2018 – 2019, ενημερώνει τα σωματεία – μέλη της :

  1. ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Παρελήφθησαν και διατίθενται από τη γραμματεία της Ένωσης προς δυο ( 2 ) ευρώ έκαστο, τα νέα έντυπα αιτήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστών για την νέα αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019.

 

2. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018 : Με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου 2018 – 2019 και προκειμένου τα σωματεία – μέλη μας να μπορούν να αποκτούν και να παραχωρούν ποδοσφαιριστές, οφείλουν να έχουν εξοφλήσει όλα τα χρηματικά πρόστιμα προς την ένωση, από την περίοδο 2017 – 2018. Για το λόγο αυτό, καλούνται όλα τα σωματεία που δεν έχουν εξοφλήσει τα πρόστιμά τους, να το κάνουν το αργότερο μέχρι την 29η Ιουνίου 2018 ( ημέρα Παρασκευή ), δεδομένου ότι η νέα μεταγραφική περίοδος ξεκινά την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.