Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, ενόψει της έναρξης της νέας μεταγραφικής περιόδου 2017 – 2018, υπενθυμίζει στα σωματεία – μέλη της, ότι, προκειμένου να μπορούν να αποκτούν και να παραχωρούν ποδοσφαιριστές, οφείλουν να έχουν εξοφλήσει όλα τα χρηματικά πρόστιμα προς την Ένωση, από την περίοδο 2016 – 2017. Για το λόγο αυτό καλεί τα σωματεία που δεν έχουν ακόμη εξοφλήσει τα πρόστιμά τους, να το κάνουν το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου ( έναρξη μεταγραφικής περιόδου : 1η Ιουλίου ).