Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι, η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στα πρωταθλήματα Κ-14 και Κ-10, θα γίνεται ( όπως προβλέπουν και οι αντίστοιχες προκηρύξεις ) με τα κάτωθι δικαιολογητικά :

Για το πρωτάθλημα Κ-14 :

α) Δελτίο ΕΠΟ ή προσωρινό δελτίο ποδοσφαιριστή εκδοθέν από την Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.

β) κάρτα υγείας αθλητή, θεωρημένη νομίμως από γιατρό που έχει αυτό το δικαίωμα.

 

 

Για το πρωτάθλημα Κ-10 :

α) Κάρτα υγείας αθλητή, θεωρημένη νομίμως από γιατρό που έχει αυτό το δικαίωμα.

β) Πιστοποιητικό γέννησης του ποδοσφαιριστή, με φωτογραφία σφραγισμένη από τον Δήμο.

γ) Πράξη συναίνεσης ποδοσφαιριστή, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής του κηδεμόνα.

 

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή χωρίς τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε τέτοια περίπτωση, η ( υπαίτια ) ομάδα χάνει τον αγώνα με 3 – 0 α/α.

Στην τρίτη φορά που ομάδα θα χάσει τον αγώνα λόγω έλλειψης δικαιολογητικών, Η ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΗ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ !

Για την εφαρμογή – τήρηση των ως άνω στο πρωτάθλημα Κ-10, υπεύθυνοι καθίστανται οι προπονητές των ομάδων.