Στις 10 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των Αθλητικών Σωματείων του Δήμου Πολυγύρου με τον Πρόεδρο κ. Σαρηγιαννίδη Σταύρο ,τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας κ. Πάνου Λάζαρο , τον κ. Εδιάρογλου Ισαάκ , από την  Επιτροπή Υποδομών , τον εντεταλμένο σύμβουλο του προέδρου κ. Παπαοικονόμου Νικόλαο καθώς και μέλη της Ε.Ε με σκοπό την διεξαγωγή ενός επικοδομητικού διαλόγου.
Συζητήθηκαν αρκετά θέματα και δόθηκαν απαντήσεις που πιστεύουμε ότι κάλυψαν τους παρευρισκόμενους .
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
Μικτές ομάδες – πρωταθλήματα υποδομών – πράξη συναίνεσης – διαιτησία – παρατηρητές – μετακίνηση ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν τις μικτές ομάδες ,ασφάλιση παικτών, τρόποι εξεύρεσης οικονομικών πόρων για την ενίσχυση και την συντήρηση  των ομάδων κ.ά.
Η συνάντηση επετεύχθει με μεγάλη επιτυχιά καθώς υπήρχε απαρτία των Σωματείων και ο διάλογος που πραγματοποιήθηκε ήταν επικοδομητικός μέσα σε ένα πολύ ευνο’ι’κό κλίμα.
Η Διοίκηση της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής θα είναι πάντα δίπλα στα σωματεία , αλλά και σε οποιονδήποτε έχει προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το ποδόσφαιρο του Νομού μας !

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο Πολυγύρου, κ. Ζωγράφο Αστέριο που μας παραχώρησε την Αίθουσα του Δημαρχείου για την πραγματοποίηση της συνάντησης.

Mail Ε.Π.Σ.Χ : [email protected] 
Fax Ε.Π.Σ.Χ : 2371022169

Ευχαριστούμε όλα τα σωματεία για την συμμετοχή!!