Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ενημερώνει τα Σωματεία της ότι από σήμερα, Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, ανοίγουν οι αιτήσεις στο ηλεκτρονικό Μητρώο της ΓΓΑ .

α) Σωματεία, που δεν είχαν κάνει καθόλου ηλεκτρονική αίτηση το 2022 , ταμη εγγεγραμμένα Σωματεία” ,  μπορούν να εγγραφούν για το έτος 2023, αποκτώντας έτσι το δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα, ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο της ΓΓΑ και υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (ακολουθούν οδηγίες).

β) Σωματεία που είχαν κάνει ηλεκτρονική αίτηση στο Μητρώο της ΓΓΑ για το 2022 και είχαν αποκτήσει την ιδιότητα των ” εγγεγραμμένων Σωματείων στο Μητρώο της ΓΓΑ ”, αποκτώντας το δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα 2022-2023, πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία της επικαιροποίησης των στοιχείων τους στο Μητρώο της ΓΓΑ , μπαίνοντας στην ηλεκτρονική αίτηση του 2023 και επισυνάπτοντας τα νέα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν.

Προσοχή!!!! Σωματείο που δεν κάνει εγγραφή στο Μητρώο ή Σωματείο που είναι ήδη εγγεγραμμένο στο Μητρώο και δεν κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων του για το 2023, μετά την 31/07/2023 το αθλητικό Σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως  από το ηλεκτρονικό Μητρώο ως προς το άθλημα για το οποίο παρέλειψε να υποβάλλει εμπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Διάρκεια υποβολής , ελέγχου και αξιολόγησης στο ηλεκτρονικό Μητρώο ΓΓΑ.

α) Πρώτος κύκλος :Υποβολή από 09.02.2023 μέχρι 20.04.2023. Διόρθωση αίτησης μετά από έλεγχο της ΓΓΑ και υποβολή εκ νέου της διορθωμένης αίτησης μέχρι 15.06.2023. 

β) Δεύτερος κύκλος: Υποβολή από 21.04.2023 μέχρι 30.06.2023. Διόρθωση αίτησης μετά από έλεγχο της ΓΓΑ και υποβολή εκ νέου της διορθωμένης αίτησης μέχρι 31.10.2023.

Παρακαλούμε τα Σωματεία να διαβάσουν προσεκτικά από το ΦΕΚ το άρθρο 4 καθώς και το αρχείο ” Μητρώο 2023 ” με τις επισημάνσεις – διευκρινήσεις , που επισυνάπτονται παρακάτω.

 

ΦΕΚ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2023

ΜΗΤΡΩΟ 2023 Προς Αθλητικές Ομοσπονδίες_ Ενώσεις και Σωματεία