Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι ΟΛΑ τα σωματεία υποχρεούνται να επιτρέπουν την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ στα γήπεδά τους, σε όλους τους κατόχους δελτίου ελεύθερης εισόδου που έχει εκδοθεί από την Ένωση, είτε αυτοί έχουν την ιδιότητα του δημοσιογράφου, είτε αυτή του παρατηρητή αγώνων.

Επίσης διευκρινίζεται ότι οι έχοντες την ιδιότητα του “παρατηρητή αγώνων”, μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα σε οποιοδήποτε γήπεδο της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, ακόμη και όταν δεν είναι παρατηρητές του συγκεκριμένου αγώνα, τα δε σωματεία υποχρεούνται να επιτρέπουν την απρόσκοπτη είσοδο σε αυτούς.