Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει τα σωματεία – μέλη της, ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, θεσπίζεται η Κάρτα Υγείας Αθλητή για όλες τις Ομοσπονδίες. Η κάρτα αυτή εκδίδεται μόνο κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων :

α) Κλινική εξέταση, β) Ατομικό και οικογενειακό Ιατρικό ιστορικό και γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Η κάρτα υγείας αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή με ΝΠΔΔ, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα ή ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν πιστοποίηση ΕΚΑΕ.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται στην κάρτα υγείας, η οποία είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις προπονήσεις και στους αγώνες. Είναι προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται μόνο στην κατοχή του. Αυτό θα προσκομίζεται στον διαιτητή του αγώνα και θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στον αγώνα.

Η κάρτα υγείας περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία :

α) την Ομοσπονδία,

β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο,

γ) έτος γέννησης,

δ) άθλημα,

ε) φωτογραφία,

στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας,

ζ) ΑΜΚΑ,

η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα

θ) βεβαίωση – υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις εξετάσεις που προβλέπει η κοινή Υπουργική απόφαση και αναφέρονται παραπάνω.

Καλούνται όλα τα Σωματεία να φροντίσουν έγκαιρα για την έκδοση της ”Κάρτας Υγείας Αθλητή” πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος 2019 – 2020.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

2018_KARTA_YGIAS_PODOSFAIRISTI_A4_FORM