Εδώ μπορείτε να βρείτε κωδικοποιημένες όλες τις περιπτώσεις μεταβολών-κινήσεων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών (Ανηλίκων, Ενηλίκων, Ελλήνων , Αλλοδαπών) καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα που οφείλουν να υποβληθούν προς έγκριση για κάθε μεταβολή-κίνηση μέσω του ηλεκτρονικού Εγχώριου Συστήματος Συσχετισμού Μετεγγραφών (D.T.M.S.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ