ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΣΤΩΝ

                               ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023:

 

-ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2022-2023

-ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Α1′ ΚΑΙ Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ