Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής σας ενημερώνει , μετά από απόφαση της Ε.Ε., ότι μειώνονται τα έξοδα Διαιτησίας κατά 50% για τους αγώνες που πρόκειται να διεξαχθούν στις 14-15 και 21-22 Μαρτίου 2020 .