Βάσει των αντικειμενικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στον βαθμολογικό πίνακα της Α΄ Ερ. κατηγορίας και κατόπιν κοινού αιτήματος και γραπτής δήλωσης – συναίνεσης όλων των ενδιαφερομένων σωματείων, η εκτελεστική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, αποφάσισε τη μη διεξαγωγή της 2ης φάσης, δηλαδή του μίνι πρωταθλήματος των Play out, ως προς τα σωματεία που υποβιβάζονται στη Β΄ κατηγορία και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής κατάταξης για τις θέσεις 7 – 12, όπως αυτή έχει μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του εν λόγω πρωταθλήματος.