Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την ΕΠΟ, η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής γνωστοποιεί στα σωματεία – μέλη της, τις νέες ημερομηνίες εγγραφών, μετεγγραφών, αποδεσμεύσεων κ.λπ, της νέας αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021 :

Πρώτη εγγραφή ΑΝΗΛΙΚΩΝ:   3 Αυγ. Έως 30 Ιουν.
Πρώτη εγγραφή ενηλίκων:   3 Αυγ. – 2 Νοε. και 1 Ιαν – 30 Απρ.
Επανεγγραφή :   3 Αυγ. – 2 Νοε. και 1 Ιαν – 26 Φεβ.
Μετεγγραφή ( και διεθνής ):   3 Αυγ. – 2 Νοε. και 1 Ιαν – 1 Φεβ.
Ορισμένου χρόνου ( Υποσχετική ) :   3 Αυγ. – 2 Νοε. και 1 Ιαν – 1 Φεβ.
Αποδέσμευση :   3 Αυγ. – 30 Ιουν.
Ομαδική αποδέσμευση :   3 Αυγ. – 30 Ιουν.
Μετεγγραφή Επαγγελματιών :   3 Αυγ. – 30 Σεπ. και 1 Ιαν. – 1 Φεβ.
“ ΑΝΕΡΓΩΝ Επαγγελματιών :   1 – 16 Οκτ. και 2 – 15 Φεβ. (17:00)

 

Έναρξη αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021 : 1 Σεπ. 2020.

Λήξη αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021 : 30 Ιουν. 2021.