Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι, σε πρόσφατη συνεδρίαση της εκτελεστικής της επιτροπής ομόφωνα αποφασίστηκε η νέα σύνθεση της επιτροπής διαιτησίας, η οποία αποτελείται πλέον, από τους κ.κ. Πάνου Λάζαρο ( πρόεδρο ), Δροσινό Πέτρο και Κωνσταντόπουλο Ιωάννη ( μέλη ), ενώ υπεύθυνος εκπαίδευσης διαιτητών ορίστηκε ο κ. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης.

Επίσης η εκτελεστική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, αφ’ ενός εκφράζει τις ευχαριστίες της στα απερχόμενα μέλη της επιτροπής κ.κ. Κίτσιο Κωνσταντίνο και Τσακριλή Ιωάννη για τις μέχρι πρότινος υπηρεσίες τους, αφ΄ετέρου δε, εύχεται στα νέα μέλη της, καλή δύναμη στο δύσκολο έργο τους.