Η Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής καλεί τα Σωματεία – Μέλη της να κοινοποιήσουν σε αυτή, τις συνθέσεις των διοικητικών συμβουλίων όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Η κλήση, αφορά σε ΟΛΑ τα σωματεία και παρακαλούμε να αποστείλουν το τελευταίο πρακτικό κατανομής αξιωμάτων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.