Παρακάτω ακολουθούν σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ομαλή λειτουργία των ακαδημιών, οι οποίες επικαιροποιούνται
συνεχώς με βάση και τη συνολικότερη πορεία της επιδημίας στη χώρα.

Οδηγίες_Ακαδημιών_v6