ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5- βεβαίωση σωματείου για υποψήφιο (3)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ορισμός αντιπροσώπου (2)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4-υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου (5)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3-αίτηση υποψηφίου (1)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ σωματείου (2)