Αναφορικά με το θέμα της διάρκειας των πτυχίων των παρόχων πρώτων βοηθειών στα γήπεδα, που προσφάτως ανέκυψε, διευκρινίζουμε τα κάτωθι :

  • Πτυχία ( βεβαιώσεις ) παρόχου πρώτων βοηθειών που εκδόθηκαν από το Ε.Κ.Α.Β. έχουν απεριόριστη διάρκεια, ισχύουν δηλαδή για πάντα.
  • Πτυχία ( βεβαιώσεις ) παρόχου πρώτων βοηθειών που εκδόθηκαν από ιδιώτες, έχουν χρονική ισχύ τρία ( 3 ) έτη από την ημερομηνία που αναγράφεται στο πτυχίο. Μετά την ημερομηνία αυτή, απαιτείται εκ νέου παρακολούθηση σεμιναρίου και κτήση νέου τίτλου ( πτυχίου / βεβαίωσης ), για να μπορούν  να εμφανίζονται στα γήπεδα, ως πάροχοι πρώτων βοηθειών.

Οι διαιτητές οφείλουν να ζητούν από τους παρόχους πρώτων βοηθειών, πριν την έναρξη των αγώνων, την επίδειξη της πιστοποίησης ( πτυχίου ή βεβαίωσης ) και να ελέγχουν αν είναι σε ισχύ ή όχι.