ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / Ε.Δ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ ανακοινώνονται τα
παρακάτω:
Από την νέα αγωνιστική περίοδο 2018-2019 θα
δημιουργηθεί πίνακας παρατηρητών διαιτησίας για τους
αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων.
Όσοι μη εν ενεργεία διαιτητές επιθυμούν να ενταχθούν
στον υπό συγκρότηση πίνακα πρέπει μέχρι 03-09-2018 να
το δηλώσουν στην επιτροπή διαιτησίας.
Την 03-09-2108 θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης
συγκέντρωση Διαιτητών και υποψηφίων Παρατηρητών.
Για την ένταξη στον Πίνακα των παρατηρητών θα
διενεργηθούν γραπτές εξετάσεις, στον κανονισμό, το
πρώτο δεκαπενθήμερο το Σεπτεμβρίου 2018, σε χρόνο
και τόπο που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα.
Πληροφορίες:
Κωνσταντόπουλο Ιωάννη τηλ. 6955301892
-Ο-
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας
Πάνου Λάζαρος