Παράταση για την κάρτα υγείας

Από την ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, παρατείνεται η προθεσμία για την έκδοση της κάρτας υγείας αθλητή μέχρι τις 31-12-2018.

Παρακαλούμε τα σωματεία για τις ενέργειες τους .

Δ.Σ.