Η Ε.Π.Σ Χαλκιδικής σας ανακοινώνει ότι, λόγω της “χρονοβόρας διαδικασίας έκδοσης δικαιολογητικών από τα Πρωτοδικεία και τις Περιφέρειες, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό”, η ΓΓΑ έδωσε παράταση έως τις 30/6/2020 για την υποβολή της αίτησης προεγγραφής των αθλητικών σωματείων.

Τα σωματεία οφείλουν ως την 5η Ιουνίου 2020 να έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα προεγγραφής και να έχουν προβεί στη δημιουργία του σχετικού τους λογαριασμού, εισάγοντας τα βασικά στοιχεία (επωνυμία σωματείου, πρόεδρο και μέλη ΔΣ).

Έτσι λοιπόν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης προεγγραφής τους ορίζεται η 30η Ιουνίου 2020. 

Παρακαλούμε όλα τα Σωματεία να προβούν στην προεγγραφή του αθλητικού τους μητρώου εγκαίρως.

Για τον κωδικό της ΓΓΑ κάθε Σωματείου απευθυνθείτε στα Γραφεία της Ε.Π.Σ.Χ.