Σας ενημερώνουμε ότι οι ”Δηλώσεις Συμμετοχής” για τα Τμήματα Υποδομών Κ-16 και Κ-12 θα πάρουν παράταση έως την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.

 

epshalkidikis.gr