Πρωτάθλημα 18 Μαρ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΑΦΥΤΟΥ 1310888 1 Αγωνιστική 10 €
2 ΜΠΑΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 1149782 1 10 €
3 ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΝΟΥ 1116344 1 10 €
4 ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 1385536 1 10 €
5 ΒΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 1358539 1 10 €
2. Ποινές αξιωματούχων
1 ΛΑΝΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΑΞ/ΧΟΣ 4 Αγωνιστικές 40 €
3. Ποινές Σωματείων
* Στον “ΕΡΜΗ” Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ, χρηματικό πρόστιμο εκατο  ευρώ  και μια αγωνιστικη τιμωρια γηπεδου (υποτροπος) για τον αγώνα ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ – ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ.
Υ/Γ :Σύμφωνα με τον νέο ΚΑΠ, τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε σωματεία,ποδοσφαιριστές
και αξιωματούχους σωματείων, θα καταβάλλονται από το “αλληλέγγυα υπεύθυνο” σωματείο, αφού πρώτα
ξεπεράσει το συνολικό χρέος ανά σωματείο, το ποσό των εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ,οπότε και θα
ειδοποιείται εγγράφως το σωματείο να εξοφλήσει το χρέος εντός τριάντα ημερών.