Πρωτάθλημα 1 Μαρ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1203245 1 Αγωνιστική 10 €
2 ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 1190170 1 10 €
3 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 1245338 1 10 €
2. Ποινές αξιωματούχων
./. ./. ./. Αγωνιστικές ./.
Υ/Γ :Σύμφωνα με τον νέο ΚΑΠ, τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε σωματεία,ποδοσφαιριστές
και αξιωματούχους σωματείων, θα καταβάλλονται από το “αλληλέγγυα υπεύθυνο” σωματείο, αφού πρώτα
ξεπεράσει το συνολικό χρέος ανά σωματείο, το ποσό των εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ,οπότε και θα
ειδοποιείται εγγράφως το σωματείο να εξοφλήσει το χρέος εντός τριάντα ημερών.