Πρωτάθλημα 19 – 20 Απρ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 NAJDOVSKI ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 1159459 4 Αγωνιστικές 40 €
2 ΜΕΛΑΝΔΙΝΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ (ΠΑΙΔΩΝ) ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ 1455345 1 10 €
2. Ποινές αξιωματούχων
./. ./. ./. Αγωνιστικές ./.
Πρωτάθλημα 22 – 23 Απρ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 ΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1424545 1 Αγωνιστική 10 €
2 ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ  * Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1296090 4 40 €
* Μετά από κλήση σε απολογία.
2. Ποινές αξιωματούχων
./. ./. ./. Αγωνιστικές ./.