Πρωτάθλημα 20 – 21 Μαϊ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 ZHEJANI ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ 1309571 1 Αγωνιστική 10 €
2 ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 1183651 8 80 €
3 ΖΑΒΒΑΣ Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 1144940 1 10 €
2. Ποινές αξιωματούχων
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τ. ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΞ/ΧΟΣ 2 Αγωνιστικές 20 €
2 ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΥΠ/ΠΟΣ) Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ ΑΞ/ΧΟΣ 10 100 €
3 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ ΑΞ/ΧΟΣ 5 50 €
Μετά από απολογία :
* στην ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ, μια ( 1 ) αγωνιστική αποκλεισμό  έδρας και τριακόσια ( 300 ) ευρώ
για τον αγώνα ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ – Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ.
* στον Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ποινή επίπληξης για τον αγώνα Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ – ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ.
* στον Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ, διακόσια ευρώ πρόστιμο για δυσμενή σχόλια στο “facebook”.
* στον ποδοσφαιριστή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ της ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ εκατό ( 100 ) ευρώ πρόστιμο
για δυσμενή σχόλια στο “facebook”.
* στον ποδοσφαιριστή Σαβράμη Στυλιανό του Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 ( με αρ. δελτίου ΕΠΟ 1219378,
εκατό ( 100 ) ευρώ πρόστιμο για δυσμενή σχόλια στο “facebook”.
* απαλλάσσει τους κ.κ. Λουλούδη Σωτήρη και Σαβράμη Στυλιανό του Σπυρίδωνα ( Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ ).
Υ/Γ :Σύμφωνα με τον νέο ΚΑΠ, τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε σωματεία,ποδοσφαιριστές
και αξιωματούχους σωματείων, θα καταβάλλονται από το “αλληλέγγυα υπεύθυνο” σωματείο, αφού πρώτα
ξεπεράσει το συνολικό χρέος ανά σωματείο, το ποσό των εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ,οπότε και θα
ειδοποιείται εγγράφως το σωματείο να εξοφλήσει το χρέος εντός τριάντα ημερών.