Πρωτάθλημα εξ’ αναβολής 22 Φεβ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 ΡΙΖΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1121233 4 Αγωνιστικές 40 €
2. Ποινές αξιωματούχων
./. ./. ./. ./. ./.
Πρωτάθλημα 25 Φεβ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 ΜΠΛΕΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 1126570 1 Αγωνιστική 10 €
2 ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1394015 1 10 €
3 ΜΠΟΥΖΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1184040 1 10 €
4 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1133372 1 10 €
2. Ποινές αξιωματούχων
1 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΞ/ΧΟΣ 4 Αγωνιστικές 40 €
3. Ποινές Σωματείων
* Στη “ΝΙΚΗ” Πολυγύρου, ποινή επίπληξης για τον αγώνα ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.
* Στον “ΑΡΗ” ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005, ποινή επίπληξης για τον αγώνα
* ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ.
* Στον “ΑΙΓΕΑ” Παλλήνης,  για τον αγώνα ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ ( πλαστοπροσωπία ποδ/στη ),
Ακύρωση αποτελέσματος του αγώνα ( 0 – 3 υπέρ Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ ), αφαίρεση πέντε βαθμών
και τριακόσια ευρώ πρόστιμο.
Υ/Γ :Σύμφωνα με τον νέο ΚΑΠ, τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε σωματεία,ποδοσφαιριστές
και αξιωματούχους σωματείων, θα καταβάλλονται από το “αλληλέγγυα υπεύθυνο” σωματείο, αφού πρώτα
ξεπεράσει το συνολικό χρέος ανά σωματείο, το ποσό των εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ,οπότε και θα
ειδοποιείται εγγράφως το σωματείο να εξοφλήσει το χρέος εντός τριάντα ημερών.