Πρωτάθλημα 29 – 30 Απρ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 ΙΠΠΕΚΗΣ Ι. ΑΡ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ 1160280 2 Αγωνιστικές 20 €
2 ΘΑΣΙΤΗΣ  ( ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ ) ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 443110 5 50 €
3 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ) Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ 1321762 4 40 €
4 ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 1124427 1 10 €
5 TAFA BORALDO ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1385817 4 40 €
2. Ποινές αξιωματούχων
./. ./. ./. ./.
Υ/Γ :Σύμφωνα με τον νέο ΚΑΠ, τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε σωματεία,ποδοσφαιριστές
και αξιωματούχους σωματείων, θα καταβάλλονται από το “αλληλέγγυα υπεύθυνο” σωματείο, αφού πρώτα
ξεπεράσει το συνολικό χρέος ανά σωματείο, το ποσό των εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ,οπότε και θα
ειδοποιείται εγγράφως το σωματείο να εξοφλήσει το χρέος εντός τριάντα ημερών.