Πρωτάθλημα 5 Απρ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 ΤΖΙΟΛΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1155643 1 Αγωνιστική 10 €
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΓ/ΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1423138 4 40 €
2. Ποινές αξιωματούχων
./. ./. ./. Αγωνιστικές ./.
3. Ποινές Σωματείων ./. ./. ./.
Πρωτάθλημα 9 Απρ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 BIBAJ Α.Ε. Π. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1432763 1 Αγωνιστική 10 €
2 ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ 1338506 1 10 €
3 ΑΡΔΑΣ ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ 1280031 1 10 €
4 ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΔΙΓΕΝΗ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 1259340 1 10 €
* ΔΑΙΜΟΝΗΣ ΑΡΓ. ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 1231323 4 40 €
* : Μετά από κλήση σε απολογία.
2. Ποινές αξιωματούχων
1 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΥΕΛΛΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΑΞ/ΧΟΣ 1 Αγωνιστικές 10 €
3. Ποινές Σωματείων ./. ./. ./.