Πρωτάθλημα 6 – 7 Μαϊ. 2017
1. Ποινές ποδοσφαιριστών
1 ΒΡΑΧΝΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 1242990 4 Αγωνιστικές 40 €
2 PEQI ( ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ ) ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 1399079 7 70 €
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 1158774 1 10 €
4 ΚΑΡΑΤΖΑΚΗΣ ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤ/ΜΩΝΑ 1123844 2 20 €
2. Ποινές αξιωματούχων
1 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΑΞ/ΧΟΣ 2 Αγωνιστικές 20
Υ/Γ :Σύμφωνα με τον νέο ΚΑΠ, τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε σωματεία,ποδοσφαιριστές
και αξιωματούχους σωματείων, θα καταβάλλονται από το “αλληλέγγυα υπεύθυνο” σωματείο, αφού πρώτα
ξεπεράσει το συνολικό χρέος ανά σωματείο, το ποσό των εκατόν πενήντα ( 150 ) ευρώ,οπότε και θα
ειδοποιείται εγγράφως το σωματείο να εξοφλήσει το χρέος εντός τριάντα ημερών.